Aktorzy

Krystyna Tkacz

Renia Gosławska

Katarzyna Pakosińska

Adrian Budakow

Małgorzata Bogdańska

Hubert Kułacz

Olga Szomańska

Wojan Trocki

Magda Dębicka

Marta Herman